Publiczne Gimnazjum w Lipinkach

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat gorlicki
gmina: Lipinki
miejscowość: Lipinki

Informacje

Typ szkoły / placówki: Gimnazjum
Patron szkoły: ks. Jan Patrzyk
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Publiczne Gimnazjum w Lipinkach
48 a
38-305 Lipinki
Poczta: Lipinki
telefon: 0134477041
fax: 0134477041
strona internetowa: www.republika.pl/lipinkigimnazjum

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Publiczne Gimnazjum w Lipinkach (Lipinki), jest to Gimnazjum.

Statystyka

Liczba uczniów: 120
Liczba oddziałów: 6
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 10
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 11
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 6.51

Organ prowadzący

Gmina
województwo: małopolskie
powiat: Powiat gorlicki
gmina: Lipinki